Arap udlarını açıklarken 7 telli olan ve değişik bir akort sistemi uygulanan Arap udunu yakından tanıyalım. Bu sistemi ilk olarak başarıyla uygulayan ud sanatçısı Mısırlı ünlü icracı Joseph Tawadros’tur. Kendisinin bulduğu tel sırası ve akort sistemiyle çok zengin sesler elde etmiştir.

Cengiz Usta, Joseph Tawadros’un önerisiyle bu sistem üzerinde çalışmalar yapmaya başlamış ve uzun çalışmaların ardından yeni bir balkon sistemi geliştirmiştir. Bu 7 telli Arap udunun balkon sistemi kendine özgüdür ve diğer Arap udlarından farklıdır. Cengiz usta ayrıca bas sesleri kuvvetlendirip tiz sesler ile arasında fark kalmayacak şekilde ayarlamalar yapmıştır. Bunun sonucu çok farklı bir ses tınısı elde edilmiştir.

7 telli Arap udunun klavye uzunluğu 20cm, 21cm ve 22cm’dir.  2 eşik arasındaki uzunluk ise 60cm, 61cm veya 62cm olarak kullanıldı. Tüm 3 ölçüdeki versiyonların hepsinde de yakın ses tınıları elde edilmiştir.  Arap udlarının 2 eşik arası uzunluğu zaten 60cm veya 61cm’dir.  Ama 7 telli Arap udların da akort sistemi farklı olduğu için boşların kuvvetlenmesiyle birinci derecede tercih edilen olmuştur.

Bu udun yapım aşamasında teknede çok farklı ağaçlar denedik. Neticede 3 ayrı ağacın birbiriyle çok uyum sağladığını gördük. Bu ağaçlar venge, paduk, zebrana veya venge, paduk, ovankol üçlüsüdürler.

Son derece bas tınıların elde edilmesinde yepyeni bir kalıp kullandık. Bu kalıp uzunluğu 50cm ve 51cm olarak uyumlu hale getirildi.

Dünyanın birçok ülkesinde bu 7 telli Arap udu sistemi (seven course) hızla yayılmaktadır. Bu sistemi Joseph Towadros bulduğu için sisteme de “Towadros Seri” adı verilmiştir. Ünlü ud icra sanatçısı olan Joseph Towadros konserlerinde bu udu kullanarak çok başarılı olmuştur.

Gallery